Shona English Dictionary : Notes

Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro

Tsumo yekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' in English means 'Some things...

Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi

Tsumo yekuti 'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' in English means 'Settle...

Zviuya hazviwanani

Tsumo yekuti 'Zviuya hazviwanani' in English means 'Perfect people hardly find each...

Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa...

Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in...

Zizi harina nyanga

Tsumo yekuti 'Zizi harina nyanga' in English means 'Things are not what they seem....

Yatsika dope yanwa

Tsumo yekuti 'Yatsika dope yanwa' in English means 'One who was present participated....

Zano ndega akasiya jira mumasese

Tsumo yekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' in English means 'People who forsake...

Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi

Tsumo yekuti 'Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi' in English means 'When...

Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka

Tsumo yekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' in English...

Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada

Tsumo yekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' in English means 'You have gone...

Simbi inorohwa ichapisa

Tsumo yekuti 'Simbi inorohwa ichapisa' in English means 'Hit the iron while it?s...

Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana

Tsumo yekuti 'Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana' in English means 'Men help...

Seka urema wafa

Tsumo yekuti 'Seka urema wafa' in English means 'Do not make fun of other people?s...

Rudo ibofu

Tsumo yekuti 'Rudo ibofu' in English means 'Love is blind. '. Shona or Chishona...

Rume rimwe harikombi churu

Tsumo yekuti 'Rume rimwe harikombi churu' in English means 'One person cannot do...

Regai dzive shiri, mazai haana muto

Tsumo yekuti 'Regai dzive shiri, mazai haana muto' in English means 'Wait for the...