Sociology Form 5 : Notes

Other Random Notes

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Zviratidzanguva

Zviratidzanguva   zvivakazwi   zvepachiito   zvinoratidza   nguva   dzakaitika, ...

S.A Secondary Schools

Claremont High School

Claremont High School is a secondary school located in Western Cape, Claremont,...

Commerce Form 4

O Level Revision : Commerce - Money

Money is anything that is generally acceptable in the exchange of goods and services....

Food Technology Design Form 4

O level Notes : Food Technology Design - Advanced Beverages:...

Advanced beverages include indigenous and non-indigenous. Generally, most advanced...

S.A Secondary Schools

Louwville Hoerskool

Louwville Hoerskool is a secondary school located in Western Cape, Louwville, South...

S.A Primary Schools

Seaview Primary School

Seaview Primary School is a primary school located in Western Cape, Rocklands, South...

Chewa English Dictionary

zungulira mutu

The Chewa word 'zungulira mutu ' in English means ' go nuts (lit. go around head)....

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Rebeso dzerebeso dzezviito

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe...

Combined Science Form 4

O Level Revision : Combined Science - Science in Structures...

Human life is enhanced by structures. Every structure has a design that makes it...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Manyorerwo e rondedzero yenhaurwa

Iyi  imhando  yerondedzero  inonyorwa  yakanangana  nekugoverana  pfungwa  kana...

Agriculture Form 4

O Level Notes : Agriculture - Small Livestock Production

When farmers are killing livestock they should not subject them to pain and suffering....

Secondary Schools

Mukwidzi (Secondary School)

Mukwidzi is a secondary school located in Zvishavane district which is in Midlands...

Biology Form 4

O Level Notes : Biology - Reproduction

Reproduction is a characteristic of all living organisms. It is the process that...

Zimsec Past Exam Papers

Zimsec Grade 7 Question and Answer Isindebele ( Ndebele...

Zimsec Grade 7 Question and Answer Isindebele ( Ndebele ) is a pdf question and...