Environmental Science G6 : Notes

Other Random Notes

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Zviito - Zvidudzirazviito

Chidudzirachiito izwi rinodudzira, kutsanangura kana kujekesa chiito. Somuenzaniso,...

Geography Form 4

O Level Notes : Geography - Settlement And Population -...

Population numbers and structures are not static; they change over time thus the...

English Shona Dictionary

how to say 'at' in Shona

'at' in Shona means 'ku, kuna, pa, pana'. So, to say 'at' in Shona, you say 'ku,...

Family Religious Studies Form 4

O level Notes : FRS - Religion And Conflict Management...

This topic looks at causes of religious conflict at national level and discuss the...

Integrated Science Form 4

O Level Revision : Integrated Science - Science in Energy...

There are negative and positive charges. Like charges repel while opposite charges...

English Shona Dictionary

how to say 'left' in Shona

'left' in Shona means 'ruboshwe'. So, to say 'left' in Shona, you say 'ruboshwe...

Chemistry Form 4

O Level Notes : Chemistry - Ammonia and its Uses

Ammonia is the most important compound of nitrogen. It is produced industrially...

Chewa English Dictionary

zungulira mutu

The Chewa word 'zungulira mutu ' in English means ' go nuts (lit. go around head)....

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Zviito - Zviito zvine zvivanduriro...

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika. Mazwi anoti kubata,kudiwa na...

S.A Primary Schools

Imperial Primary School

Imperial Primary School is a primary school located in Western Cape, Beacon Valley,...

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Nzira dzekubvunza mibvunzo

Vadzidzi ve shona pa o level vanotarisirwa kunge vachigona kutsanangura nzira dzakasiyana-siyana...

Zimsec Past Exam Papers

Zimsec O Level Integrated Science Question and Answer 2008...

Zimsec O Level Integrated Science Question and Answer 2008 -2010 pdf is a pdf question...

English Shona Dictionary

how to say 'and' in Shona

'and' in Shona means 'na, ne'. So, to say 'and' in Shona, you say 'na, ne '. Shona...

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Zviito - Madonzo ezviito

Madonzo  ezviito  zvinoreva  kureva  zvakasiyana  kwechiito  zvichienderana nokushandiswa ...