Visual Performing Arts G6 : Notes

Other Random Notes

English Shona Dictionary

how to say 'name' in Shona

'name' in Shona means 'zita, dzinza *(family name)*'. So, to say 'name' in Shona,...

Commerce Form 4

O Level Revision : Commerce - Capital, Finance and Profit...

Capital comprises of the plant and equipment, raw materials, work in progress, stocks,...

Combined Science Form 4

O Level Revision : Combined Science - Ecosystems

An ecosystem is a self-contained system of interdependent organisms and their physical...

Shona English Dictionary

Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi

Tsumo yekuti 'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' in English means 'Settle...

Secondary Schools

Zvishavane (Secondary School)

Zvishavane is a secondary school located in Zvishavane district which is in Midlands...

Primary Schools

Best Kids Are School (Primary School)

Best Kids Are School is a primary school located in Mabvuku Tafara district which...

Secondary Schools

Zeruvi Secondary (Secondary School)

Zeruvi Secondary is a secondary school located in Zvishavane district which is in...

Chewa English Dictionary

zolowera

The Chewa word 'zolowera ' in English means ' get used to, develop a habit. '. Chewa,...

Combined Science Form 4

O Level Revision : Combined Science - Science in Industry...

Industrial processes involve production on a large scale. Large sites and machinery...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Rebeso dzerebeso dzezviito

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe...

Zimsec Past Exam Papers

Zimsec Grade 7 Question and Answer Shona .pdf

Zimsec Grade 7 Question and Answer Booklet Shona is a pdf question and answer booklet...

Family Religious Studies Form 4

O level Notes : FRS - Religion And Disability - Disability...

In this topic we deal with religious attitude towards disability. The positive and...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Zvinoreva chiito kana kuti zviito

Chiito kana kuti zviito chii? Zviito mazwi anoburitsa pfungwa yekuita chinhu uchishandisa...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Chirevamwene - Zvirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi kana mwene wechinhu sokuti: Mombe yamai zvinoreva...