Revision Topic: Longaneng Primary Contact Details

S.A Primary Schools

Longaneng Primary

Longaneng Primary is a primary school located in North West, Morokweng, South Africa....

S.A Primary Schools

Longaneng Primary Contact Details : Revision Notes

Longaneng Primary is a primary school located in North West, Morokweng, South Africa....

Other Random Notes

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Zviratidzanguva

Zviratidzanguva   zvivakazwi   zvepachiito   zvinoratidza   nguva   dzakaitika, ...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chisarudzi?

Chisarudzi chidudzirazita chinoburitsa pfungwa yekusarudza kana kunan’anura zvinhu...

Shona English Dictionary

Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa...

Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in...

Agriculture Form 4

O Level Notes : Agriculture - Ruminants : Cattle Management

Proper management skills of indigenous and exotic breeds of cattle, sheep and goats...

Combined Science Form 4

O Level Revision : Combined Science - Science in Industry...

Iron and copper are widely used metals.  Iron and copper exist in the environment...

English Shona Dictionary

how to say 'with' in Shona

'with' in Shona means 'ne'. So, to say 'with' in Shona, you say 'ne '. Shona is...

English Shona Dictionary

how to say 'left' in Shona

'left' in Shona means 'ruboshwe'. So, to say 'left' in Shona, you say 'ruboshwe...

Family Religious Studies Form 4

O level Notes : FRS - Religion - Technology And Enterprise...

This topic identifies forms of technology, forms of interaction between religion...

Integrated Science Form 4

O Level Revision : Integrated Science - Science in Energy...

There are negative and positive charges. Like charges repel while opposite charges...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Manyorerwo e rondedzero yenhaurwa

Iyi  imhando  yerondedzero  inonyorwa  yakanangana  nekugoverana  pfungwa  kana...

History Form 4

O Level Revision : History - Human Rights

Democracy encourages and promotes such rights as freedom of speech, press, religion,...

English Shona Dictionary

how to say 'right' in Shona

'right' in Shona means 'rudyi'. So, to say 'right' in Shona, you say 'rudyi '. Shona...

Books & Reviews

Primary School Grade 6 Heritage Workbook 2-Docx

Primary School Grade 6 Heritage Workbook 2.Docx is a Grade 6 Heritage docx workbook....

Commerce Form 4

O Level Revision : Commerce - Advertising

Advertising is a marketing communication that is meant to promote or sell a product,...

Commerce Form 4

O Level Revision : Commerce - Warehousing

Warehousing is the action or process of storing goods in a warehouse and a warehouse...