Revision Topic: Nezuro meaning

Shona English Dictionary

Nezuro

The Shona word or words 'Nezuro' in English means 'Yesterday '. Shona, Chishona...

Shona English Dictionary

Nezuro meaning : Revision Notes

The Shona word or words 'Nezuro' in English means 'Yesterday '. Shona, Chishona...

Other Random Notes

Secondary Schools

Ngomeyebani (Secondary School)

Ngomeyebani is a secondary school located in Zvishavane district which is in Midlands...

Shona English Dictionary

Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa...

Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chidudzirachiito...

Chii chinonzi chidudzirachiito kana kuti zvidudzirazviito? Aya mazwi anotsanangura...

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Zviito - Zviito zvine zvivanduriro...

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika. Mazwi anoti kubata,kudiwa na...

Primary Schools

Rainbow Preschool (Primary School)

Rainbow Preschool is a primary school located in Mabvuku Tafara district which is...

Past Exam Papers

ZIMSEC O level Combined Science Question Paper for Reproduction.pdf

ZIMSEC O level Combined Science Question Paper for Reproduction.pdf is a O level...

English Shona Dictionary

how to say 'far' in Shona

'far' in Shona means 'kure'. So, to say 'far' in Shona, you say 'kure '. Shona is...

Agriculture Form 4

O Level Notes : Agriculture - Ruminants : Cattle Management

Proper management skills of indigenous and exotic breeds of cattle, sheep and goats...

Books & Reviews

Primary School Grade 6 Mathematics Workbook Week 2-Docx

Primary School Grade 6 Mathematics Workbook Week 2.Docx is a Grade 6 Mathematics...

Past Exam Papers

ZIMSEC O level Combined Science Question Paper for Plant...

ZIMSEC O level Combined Science Question Paper for Plant Nutrition.pdf is a O level...

Combined Science Form 4

O Level Revision : O Level Revision : Combined Science...

The human race is always trying to find ways of making work easier. Machines are...

Integrated Science Form 4

O Level Revision : Integrated Science - Science in Structures...

Human life is enhanced by structures. Every structure has a design that makes it...

Primary Schools

Kinderkastle Infant (Primary School)

Kinderkastle Infant is a primary school located in Mabvuku Tafara district which...

Chemistry Form 4

O Level Notes : Chemistry - Sulphuric Acid

Hello students. In this topic, we learn about how Sulphuric acid is manufactured...

eBooks & Textbooks

Ventures Primary Heritage Social Grade 7 Learner's Book

Ventures Primary Heritage Social Grade 7 Learner's Book is a new curriculum Grade...