Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka

Tsumo yekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' in English means 'You may reject people when all things are well but you will need them when things get hard. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' in English


Tsumo yekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' in English means 'You may reject people when all things are well but you will need them when things get hard. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' means 'You may reject people when all things are well but you will need them when things get hard.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' means 'You have gone to things ahead before completing the things behind.'
'Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi' means 'When things have happened they cannot be undone.'
'Yatsika dope yanwa' means 'One who was present participated.'
'Zano ndega akasiya jira mumasese' means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity.'