Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada

Tsumo yekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' in English means 'You have gone to things ahead before completing the things behind. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' in English


Tsumo yekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' in English means 'You have gone to things ahead before completing the things behind. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' means 'You have gone to things ahead before completing the things behind.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi' means 'When things have happened they cannot be undone.'
'Yatsika dope yanwa' means 'One who was present participated.'
'Zano ndega akasiya jira mumasese' means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity.'
'Zizi harina nyanga' means 'Things are not what they seem.'