Yatsika dope yanwa

Tsumo yekuti 'Yatsika dope yanwa' in English means 'One who was present participated. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Yatsika dope yanwa' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Yatsika dope yanwa' in English


Tsumo yekuti 'Yatsika dope yanwa' in English means 'One who was present participated. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Yatsika dope yanwa' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Yatsika dope yanwa' means 'One who was present participated.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Zano ndega akasiya jira mumasese' means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity.'
'Zizi harina nyanga' means 'Things are not what they seem.'
'Zviuya hazviwanani' means 'Perfect people hardly find each other in marriage.'
'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' means 'You never know what is rewarding unless you try.'