Zano ndega akasiya jira mumasese

Tsumo yekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' in English means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' in English


Tsumo yekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' in English means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Zano ndega akasiya jira mumasese' means 'People who forsake warnings and advice often fall into calamity.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Zizi harina nyanga' means 'Things are not what they seem.'
'Zviuya hazviwanani' means 'Perfect people hardly find each other in marriage.'
'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' means 'You never know what is rewarding unless you try.'
'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' means 'Settle down with one woman, there are many beautiful women in the world.'