Zizi harina nyanga

Tsumo yekuti 'Zizi harina nyanga' in English means 'Things are not what they seem. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zizi harina nyanga' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Zizi harina nyanga' in English


Tsumo yekuti 'Zizi harina nyanga' in English means 'Things are not what they seem. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zizi harina nyanga' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Zizi harina nyanga' means 'Things are not what they seem.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Zviuya hazviwanani' means 'Perfect people hardly find each other in marriage.'
'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' means 'You never know what is rewarding unless you try.'
'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' means 'Settle down with one woman, there are many beautiful women in the world.'
'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions'