Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto

Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in English means 'You never know what is rewarding unless you try. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in English


Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in English means 'You never know what is rewarding unless you try. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' means 'You never know what is rewarding unless you try.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' means 'Settle down with one woman, there are many beautiful women in the world.'
'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions'
'' means ''
'' means ''