Zviuya hazviwanani

Tsumo yekuti 'Zviuya hazviwanani' in English means 'Perfect people hardly find each other in marriage. '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zviuya hazviwanani' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Zviuya hazviwanani' in English


Tsumo yekuti 'Zviuya hazviwanani' in English means 'Perfect people hardly find each other in marriage. '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zviuya hazviwanani' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Zviuya hazviwanani' means 'Perfect people hardly find each other in marriage.'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' means 'You never know what is rewarding unless you try.'
'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' means 'Settle down with one woman, there are many beautiful women in the world.'
'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions'
'' means ''